Водні ресурси

Водні ресурси – це запаси поверхневих і підземних вод будь-якої території. Вони займають особливе місце серед природних ресурсів, тому що вода є основою життя

Водне господарство - складова частина економіки держави, головне його завдання – забезпечити в необхідній кількості потреби суспільства у якісній воді.

У період переходу до ринкових відносин першочерговим завданням водного господарства є забезпечення економії води, відтворення та утримання в належному екологічному стані водних ресурсів, запровадження ефективного механізму державного регулювання водокористування та водовідведення.

Основним завданням Радомишльського міжрайонного управління водного господарства є реалізація державної політики у сфері використання, збереження та відтворення поверхневих вод у північно-східній частині Житомирської області на території Радомишльського, Малинського, Коростишівського, Брусилівського, Овруцького та Народицького районів.

Адміністративні
райони
Кількість,
шт.
Водосховища
Площа, га
Об’єм,
тис. м3
Кількість,
шт.
Ставки
Площа, га
Об’єм,
тис. м3
Радомишльський 1 70,20 1037,3 128 1209,9 15382,1
Брусилівський 1 222,4 4050,0 49 188,5 2991,6
Коростишівський - - - 76 468,7 7320,0
Малинський 3 1026,5 22900,0 64 249,0 3142,0
Народицький 1 47,0 1000,0 26 81,7 1754,3
Овруцький 2 194,1 3563,0 113 822,3 12592,2
ВСЬОГО 8 1560,2 32550,3 456 3020,1 43182,2

Площа, зайнята землями водного фонду в зоні діяльності Радомишльського МУВГ становить 26,73 тис.га, в тому числі під річками та струмками – 1,34 тис.га, під каналами, гідротехнічними спорудами та смугами відведення – 1,5 тис.га, водосховищами, ставками та іншими штучними водоймами – 4,58 тис.га., під прибережними захисними смугами – 8,74 тис.га., під озерами та іншими замкнутими водоймами – 0,046 тис.га., під болотами – 11,63 тис.га..

По території районів протікає 104 річки загальною довжиною 2045,8 км.
Основними водними артеріями є річка Тетерів(басейн р.Дніпро) – 123 км,
р.Ірша – 63 км,
р.Ірпінь – 10 км,
р. Уж (басейн Прип'ять) – 30 км,
р. Словечна (басейн Прип'ять) – 40 км.

Нараховується 456 водойм загальною площею водного дзеркала – 3020,1 га, і вісім водосховищ загальною площею 1560,2га, об’ємом – 32,6 млн.м3: водосховище на р.Здвиж с.Карабачин Брусилівського району, площею - 222,4 га, об’ємом - 4,05 млн.м3 знаходиться на балансі управління.

Три водосховища знаходяться в Малинському районі:

водосховище на р.Різня с.Лумля, площею – 64,6 га., об’ємом – 1,3 млн.м3;

водосховище на р.Ірша м.Малин, площею – 804,7 га., об’ємом – 19,2 млн.м3;

водосховище на р.Візня с.Р.Городищенська, площею – 157,2 га., об’ємом – 2,4 млн.м3;

Одне водосховище знаходиться в Радомишльському районі:

водосховище на р.Білка с.Б.Криниця, площею – 69,6 га., об’ємом – 1,03 млн.м3;

Два водосховища знаходяться в Овруцькому районі:

водосховище на р. Словечна с. Словечно, площею – 46,5га., об’ємом – 1,04 млн.м3;

водосховище на р. Норинь с.Шоломки, площею – 59,0 га., об’ємом – 1,8 млн.м3;

Одне водосховище знаходиться в Народицькому районі:

водосховище на р. Стружка с.Червоне , площею – 49,4 га., об’ємом – 1,0 млн.м3;

Використовуються водосховища для регулювання водного режиму осушувальних систем, поліпшення екологічного стану заплав річок, водопостачання та риборозведення.

Основними напрямками водокористування є забезпечення водою населення (комунальне господарство), використання води для потреб сільського господарства та промисловості.

Головним джерелом водопостачання є підземні води, проте запаси їх незначні: прогнозовані – 94,75 млн.м3, експлуатаційні – 30,1 млн.м3. Водозабезпеченість на одного жителя в межах від 1,5 до 4,0м3.